جنگ ، آمریكا را در سراسر جهان منفور و مطرود ساخت

پل فیندلی (Paul Findley) نماینده سابق كنگره آمریكا از حزب جمهوریخواهان از سال ۸۳-،۱۹۶۱طی تحلیلی اعلام داشت كه جرج بوش آمریكا را به مخاطره انداخته، منابع مالی زیادی هزینه كرده و اگر در دور دوم هم برنده شود هیچ تغییری در سیاستهایش نخواهد داد.