آنتونی ایدن شب پس از کودتا

شاید به نظر برسد تولد و مرگ کسی‌، ده‌ها سال پیش در ینگه دنیا چه ربط و اهمیتی برای ما در این روزگار دارد. آن هم روزگاری که در همین یک دقیقه گذشته شش نفر فقط بر اثر ایدز مرده‌اند و ده‌ها نوزاد پا به دنیای روشن و آینده‌ای تاریک گذاشته‌اند.