«ارتشبد غلامعلی اویسی»

ارتشبد غلامعلی اویسی فرزند غلامرضا عامل كشتار مردم تهران در دو فاجعه بزرگ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در سال۱۲۹۷ در قم به دنیا آمد. او در سال ۱۳۱۵ دوره ۶ سال دبیرستان نظام و در ۱۳۱۷ دورهٔ دانشكده افسری را به پایان رساند.