مهم‌ترین ترورهای پس از انقلاب

جریان‌های معاند جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب به ۳ دسته عمده تقسیم می‌‌‌‌شدند؛ گروه اول جریان‌های مارکسیستی مثل حزب توده که تفکراتی نزدیک به شوروی داشتند و قبل از انقلاب هم با حکومت پهلوی دوم با انگیزه تشکیل حکومتی با آرمان‌های مارکسیستی مبارزه کردند...

جریان‌های معاند جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب به ۳ دسته عمده تقسیم می‌‌‌‌شدند؛ گروه اول جریان‌های مارکسیستی مثل حزب توده که تفکراتی نزدیک به شوروی داشتند و قبل از انقلاب هم با حکومت پهلوی دوم با انگیزه تشکیل حکومتی با آرمان‌های مارکسیستی مبارزه کردند. حزب توده اردیبهشت سال ۶۲ به خاطر جاسوسی برای کا.گ.ب منحل شد. نوع دیگر جریان‌های معاند، ملی گراها بودند مثل حزب ملی ایران و شکل سوم جریان‌های التقاطی که به دو گروه تقسیم می‌‌‌‌شد؛ جریان‌هایی که علی‌رغم التقاط مبارزه مسلحانه نداشتند و جریان‌هایی که پس از گذشت مدت کوتاهی از انقلاب، ماهیت خود را در عناد با اسلام و انقلاب رو کردند و وارد فاز مسلحانه شدند. تمامی این جریان‌ها در شروع پیروزی انقلاب به خاطر حفظ جایگاه خود بین مردم وقتی دیدند قاطبه ملت آرمان‌های امام راحل تاکید دارند در ظاهر امر، خود را مطیع حضرت امام معرفی می‌‌‌‌کردند اما مسیر هر کدام از این جریان‌ها به نوعی از انقلاب جدا شد. گروهک فرقان که از ابتدا نسبتی با انقلاب و حتی سابقه مبارزه با پهلوی را هم نداشت. سازمان مجاهدین خلق هم پس از استیضاح بنی‌صدر علنا با صدور بیانیه‌ای مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی را پیش گرفتند. نقطه اشتراک گروه فرقان با سازمان مجاهدین خلق در این بود که هر دو (به‌خصوص فرقان) مبارزه را مبتنی بر باورهای اسلامی می‌دانستند. در حالی که اسلام آن‌ها تنها برداشت‌های شخصی و سطحی و مصادره به مطلوب آیات و روایات بود که منجر به التقاط آن‌ها شد. بنیه‌های فکری این گروهک‌ها به حدی پایین بود که بسیاری از افرادشان حتی در شاخه نظامی، پس از دستگیری در مواجهه فکری با حقیقت، به راحتی شکست خوردند و از مسیر قبلی برگشتند.
مهم‌ترین ترورهای این گروهک‌ها به شرح زیر است:
۱) شهید مرتضی مطهری ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروهک
۲) شهید عراقی چهارم شهریور ۱۳۵۸ توسط علی اسدی از گروهک فرقان
۳) آیت‌ا... قاضی طباطبایی (اولین شهید محراب) ۶ تیرماه سال ۵۸ توسط مسعود تقی‌زاده از گروهک فرقان
۴) آیت‌ا... مدنی (دومین شهید محراب) ۲۰ شهریور سال ۶۰ توسط نیکخو عامل سازمان منافقین
۵) آیت‌ا... دستغیب (سومین شهید محراب) ۲۰ آذر سال ۶۰ توسط سازمان منافقین
۶) آیت‌ا... صدوقی (چهارمین شهید محراب) ۱۱ تیر سال ۶۱ توسط ابراهیم‌زاده از سازمان منافقین
۷) آیت‌ا... اشرفی اصفهانی (پنجمین شهید محراب) توسط خداکرمی عامل سازمان منافقین
توضیح ضروری: پس از مقطعی با دستگیری تمامی اعضای گروهک فرقان، عمده ترورها توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طراحی و اجرا شد.
۸) شهید هاشمی‌‌‌‌نژاد ۷ مهر سال ۶۰ هنگام تدریس توسط منافقان به شهادت رسید.
۹) شهید حسن آیت ۱۴ مرداد سال ۶۰
۱۰) شهید محمد منتظری ۷ تیر سال ۶۰
۱۱) شهید غلامحسن حقانی ۷ تیر سال ۶۰
۱۲) شهید محمد کچویی ۸ تیر سال ۶۰
۱۳) شهید کامیاب نماینده مردم مشهد در مجلس، ۱۵ تیر ماه سال ۶۰
۱۴) شهید قدوسی دادستان انقلاب که عرصه را بر منافقان تنگ کرده بود در ۱۴ شهریور سال ۶۰ به شهادت رسید.
۱۵) شهید لاجوردی ۱۰ شهریور سال ۷۷
۱۶) شهید صیاد شیرازی ۲۱ فروردین سال ۷۸
به این فهرست آیت‌ا... دکتر مفتح نخبه‌ای که گام‌های مهمی در وحدت حوزه و دانشگاه برداشته و در همان روزهای اول انقلاب توسط گروهک فرقان به شهادت رسیده بود، شهدای ۷ تیر ماه سال ۶۰ که همراه شهید بهشتی بودند، و شهدای حادثه تلخ دفتر نخست‌وزیری را هم اضافه کنید. نکته مهم این جاست که عمده این ترورها در روزهای پر حادثه ابتدایی سال ۶۰ و در بازه زمانی بسیار کمی رخ داده است. روزهایی که مصادف با حماسه پاوه در جبهه‌ها، شهادت شهید چمران و از همه مهم‌تر عزل بنی‌صدر به خاطر بی‌کفایتی (که نقطه شروع بیشتر ترورهای سال ۶۰ همین ماجراست) بوده است.