نقش زنان در پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی ایران , نویدی آسمانی بود که انسان ها را به بازیافت اصیل خود بشارت داده و به جسم های بی جانشان حیاتی تازه بخشید , بنا به اعتراف همه ی اندیشمندان و پژوهشگران – امام خمینی ره زنده کننده ی اسلام ناب محمدی ص – با بنیانگذاری جمهوری اسلامی توان و ظرفیت اسلام ناب را در اداره جامعه و حکومت به اثبات رسانید

حضرت امام خمینی می‌فرمایند: «این تبلیغات که اگر اسلام پیدا شد مثلاً دیگر زن‌ها باید بروند توی خانه‌ها بنشینند و قفلی هم درش بزنند که بیرون نیایند این چه حرف غلطی است که به اسلام نسبت می‌دهند، صدر اسلام زن‌ها توی لشکرها هم بودند، توی میدان‌های جنگ هم می‌رفتند.»

● مقدمه :

امام خمینی سفیری الهی بود که با عقل فرزانه ی خود ، رهایی بشر را از قید بندگی و بردگی غیر خدا فریاد می کرد و بشریت را به بیداد ، آگاهی و قیام بر ضد تمام بندها و عبودیت های باطل فرا می خواند .انقلاب اسلامی ایران ، نویدی آسمانی بود که انسان ها را به بازیافت اصیل خود بشارت داده و به جسم های بی جانشان حیاتی تازه بخشید ، بنا به اعتراف همه ی اندیشمندان و پژوهشگران – امام خمینی (ره ) زنده کننده ی اسلام ناب محمدی (ص ) – با بنیانگذاری جمهوری اسلامی توان و ظرفیت (اسلام ناب ) را در اداره جامعه و حکومت به اثبات رسانید .

در فراخونی جهانی امام ( قدس الله ) توحید محور اساسی حرمت است و " معنویت و تهذیب فردی " زیر بنای ساختمان جدید جامعه را تشکیل می دهد . حضرت امام با تاکید بر احکام نورانی قرآن منجی انسانهای بسیاری گردید که در غفلت غرب حتی احساس خود باوری را از دست داده بودند

زن وجودی الهی که در مکتب انقلابی امام ( ره ) – اسلام ناب ) بیش از مردان ، بشارت آزادی و انسانیت داده می شود . زن در طول تاریخ در حاکمیت های کفر و شرک در شکل های قدیم و جدید ، پیوسته به سوی بندگی سوق داده شده است ، صورتهای صرفاً مادی و حتی حقیری که در دوران های مختلف تاریخی از زن ترسیم شده ، در عصر حاضر به بدترین شکل جلوه کرده است . نتایج این دسیسه ها که شیطان صفتان طراح و عامل اجزای آن بوده و هستند ، ابعاد الهی زن را واژگون کرده است .

شگفت آنکه دارندگان این تیغ های طلایی " منادیان آزادی و حمایت از زن " به شمار می آیند . گروههایی ناآگاه از زنان ، دستوراتی را در آیات شیطانی یافته ، با قدم های تند به سوی مرگ حقیقی خویش پیش می روند . در این راستا ، بررسی دیدگاه رهبر انقلاب حضرت امام خمینی ( ره ) راهگشای ترسیم این مقوله خواهد بود .

امام خمینی در یک تقسیم بندی دوران زندگی زن را در ارتباط با مکتب متعالی اسلام دو مرحله از حاکمیت لحاظ می کند .

۱ ) عصر جاهلیت قبل از ظهور اسلام

۲) عصر جاهلیت پهلوی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در هر دوره نموداری از شخصیت ترسیم شده ی زن ملاحظه می شود که توسط صاحبان زر و زور طراحی شده است .

پس فرهنگ جاهلی حاکم بر تقدیر و سرنوشت زن از دو بعد زمان و مکان ، فراگیر شده است . از نگاه حضرت امام ( ره ) زن دارای شخصیت و مقامی قرآنی است و نباید خارج از این ظرف ملاک و ارزشهای دیگر را پذیرا شود . شاخصه های انسانی قرآن " علم و تقوی " هستند . اینها معیارهای الهی هستند که در راس تعالیم همه مکاتب الهی می باشند و قرآن کریم و حضرت ختمی مرتبت ( ص) نیز بر آن تصریح و تاکید داشته اند.

شاخصه های علم و تقوی زن و مرد را مشمول خود قرار داده اند و در پیشگاه حضرت احدیت هیچ یک را بر دیگری مزیتی نیست .

در خطاب به پیامبر اکرم ( ص) ، مومنین اعم از زن و مرد مفتخر شده اند تا نامشان در کنار نام حضرت حق قرار گیرد . حضرت امام ( قدس سره ) تنها رهبر اندیشمند ی است که مقام و شخصیت حقیقی زن را باور داشت و با تمام وجود برای ظهور و بروز آن کوشید . امام خمینی سفیری الهی بود که با عقل فرزانه ی خود ، رهایی نوع بشر را از قید بندگی و بردگی غیر خدا فریاد می کرد و بشریت را به بیداد ، آگاهی و قیام بر ضد تمام بندها و عبودیت های باطل فرا می خواند .

زن در این عبودیت به قیام آزادیخواهانه ، جایگاهی خاص دارد . امام ( قدس سره ) زن را به سوی رستگاری و نجات می خواند و شان والای او را به بهترین و زیباترین بیان ترسیم می کند . ( زن مظهر تحقق آمال بشر است . )

رهبری پر بار و پر افتخار ده ساله حضرت امام ( قدس سره ) موجب گردید تا دستیابی به اندیشه آن حضرت ، از حالت نظری صرف خارج شده و به نظر و نمونه عملی هردو قابل حصول باشند . این مزیت ، اندیشه امام ( قدس سره ) را از دیگر متفکران و صاحب نظران مسلمان ممتاز می سازد . در نگاهی گذرا ، می توان درجات عالی حیات اجتماعی زن را در این دیدگاه ملاحظه کرد . شگفت آور است که در این جولانگاه ایمانی جایگاه زن والاتر از مرد است .

( من خدمتگذار بانوان ایران هستم ) این شعار عملی را نمی توان در هیچ یک از نظریه ها و راهبردهای دیکران یافت ، که با هیاهو به دفاع از حقوق زن در طول تاریخ برخاسته اند . رسیدن زن به مقام والای انسانیت در راس دیدگاه الهی امام ( قدس سره) قرار دارد . این هدف ، مقصد نهایی زن را در طی طریق معین می کند . آن سیری عارفانه است که بر اساس انگیزه ای الهی برای رسیدن به مقصدی الهی آغاز می شود . در این مسیر متعالی بارزه های عملی حیات اجتماعی جلوه می کند .

قش زن در حیات اجتماعی دارای ویژگی خاصی است و آن ( صلاح و فساد جامعه ) است که سرچشمه اش به وجود زن پیوند دارد . برداشت غلط از پیشرفت و ترقی زن ، که تقلیدی نابخردانه از فرهنگ غرب است در اندیشه امام ( قدس سره ) نفی شده است و در این اندیشه ترقی مفهوم ( کمال جویی ) می دهد .

مقام مادری اولین مرتبه از شان زن در حیات اجتماعی است . در این مقام زن هم طراز با انبیاء شمرده می شود . در معرفت امام ( قدس سره ) باطن امور و مسائل ، کشف می شود و با بیانی در معرض فهم عامه قرار می گیرد . در این نگاه تزکیه و سازندگی جامعه دو عنصر بزرگی است که واژه ( مادر ) را معنا می کند . مادری مقامی است که هم مسئولیت و هم ظرفیت سازندگی و تزکیه را دارد .

در نظر امام ابتدا و غایت قرآن کریم ( انسان سازی است و شان حقیقی زن ، شانی قرآنی ، یعنی انسان سازی در جامعه است . )

انحطاط جوامع بشری ثمره ی زیان باری است که از عدم انجام وظیفه مادری ناشی شده است . بنابراین مادر مربی اصلی و آغازین جامعه است . سعادت و تباهی ملل و کشورها پیوندی عمیق و اصیل با وجود زن دارد . زن می تواند مبدا تمامی سعادتهای یک ملت باشد . نقش بنیادین زن در حیات جوامع از دیدگاه امام والاتر از نقش مردان بوده و آن را در بیانی زیبا چنین مطرح می کند : ( مردان بر ملل حق دارند و زنها حقیقی بیشتر از آنها دارند . ) و نیز ( ساختمان صحیح کشورها با نیروی توانمند زن ، استوار می گردد. )

در شناخت عرفانی امام ( قدس سره ) معراج مردان الهی از مهد و بستری است که توسط زن گسترده می شود .

رشد و تعالی هر فرد به استقلال فکری وی بستگی دارد . فکر مستقل ، زمینه ساز رشد فردی و اجتماعی است و عامل شناخت عوامل بازدارنده و مبارزه با آنهاست .

در طرحهای شوم صاحبان زرو و زور و تزویر برای انحطاط و استثمار جوامع ، بیشترین سرمایه گذاری بر روی قشر زن بوده است . این امر بیانگر نقش زن در حیات جامعه از دیدگاه قرآنی امام ( قدس سره ) است . از این رو استقلال فکری زن ، مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است .

● تحول زنان در پرتو انقلاب اسلامی

به طور قطع می‌توان گفت انقلاب اسلامی ایران که به رهبری حضرت امام خمینی رحمة الله علیه به پیروزی رسید دارای برکات و دستاوردهای مهمی است از جمله آن دستاوردها که این انقلاب را از دیگر انقلاب‌ها متمایز می‌کند، دفاع از جایگاه و حقوق زن در نظام اسلامی است که در این راستا نیز کشورهای غربی با سر دادن شعارهایی همچون زن‌گرایی‌ [فمینیسم]، تساوی حقوق میان زن و مرد، آزادی‌های بی‌حد و حصر زنان و... سعی داشته‌اند که زنان و دختران کشور ما را به ابتذال اخلاقی همان‌گونه که امروزه در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشهود است، بکشانند، امید است با دقت و همت مسؤولان و نیز با اجرا کردن فرمایش‌های امام سلام الله علیه و مقام معظم رهبری، بیش از پیش به این مسأله توجه شود تا شاهد حل مشکلات جامعه زنان در همه زمینه‌ها باشیم

مهم‌ترین تحولات زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی عبارتند از:

الف) تحول روحی و فکری

یکی از تحولاتی که در پرتو انقلاب اسلامی به وجود آمد «تحول روحی و فکری» زنان بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آنان نه تنها به عنوان کالا و ابزاری برای شهوترانی و... مورد سوء استفاده قرار می‌گرفتند، بلکه از جهت فکری نیز در اسارت بیگانگان در آمده بودند؛ از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما همواره شاهد بروز استعدادهای ناب و نخبه از طبقه زنان می‌باشیم. این همان چیزی است که مرحوم امام به ما آموخته بود که ما باید به خود بیاییم و به خودباوری برسیم، بی‌شک در سایه [۱][۱]انقلاب اسلامی در زنان ما تحولی ایجاد شده است در این باره ایشان می‌فرمایند:‌ «یک تحول روحی یک تحول فکری با اراده مصمم از بچه‌های کوچک تا مردهای بزرگ از دخترهای کوچک تا خانم‌های بزرگ همه اقشار با هم قیام کردند و استقامت کردند «ان تقوموا لله؛ قیام برای خدا جمعاً و فرداً».(۱)

ب) تحول الهی

همان‌طور که از آیات قرآن و روایات به دست می‌آید اگر انسان به مرحله‌ای از رشد و کمال الهی دست پیدا کند خداوند متعال همه چیز را در مقابلش خوار و ذلیل می‌گرداند به گونه‌ای که هیچ ترس و بیمی از ظواهر مادی طاغوت و طاغوتیان نخواهد داشت.

اگر بخواهیم برای این مطلب مصداق روشنی بیاییم باید به زنان فداکار و شجاعی اشاره کرد که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات بر ضد نظام طاغوتی مقابل توپ و تانک قرار می‌گرفتند در این باره رهبر کبیر انقلا می‌فرمایند: «این یک تحولی بود که بشر نمی‌توانست این تحول را درست کند، این تحول الهی بود یعنی مقلب القلوب این کار را کرد قلب‌ها را از آن وحشت بیرون آورد، از آن وحشتی که از این رژیم‌ها همه داشتند از آن وحشت بیرون آورد، و به جای آن تصمیم و شجاعت به ایشان داد به طوری که زن‌ها، بچه‌ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند. کی سابقه داشت که زن‌ در مبارزه بیاید، مقابل توپ و تانک بیاید، این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در این ملت تحول را ایجاد فرمود و مادامی که ما این تحول را حفظ بکنیم و نهضت را به همان طوری که تا حالا آمده است حفظش بکنیم، برای ما پیروزی هست».(۲)

ج) تحول اجتماعی در قالب خدمات و ...

یکی از ایرادات اساسی که دشمنان به ویژه غربی‌ها به مبانی و آموزه‌های اسلامی داشته و دارند ‌آن است که می‌گویند اسلام زنان را همیشه در پس خانه و اتاق پنهان داشته و او را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم کرده است. در این باره نیز رهبرکبیر انقلاب می‌فرمایند: «این تبلیغات که اگر اسلام

پیدا شد مثلاً دیگر زن‌ها باید بروند توی خانه‌ها بنشینند و قفلی هم درش بزنند که بیرون نیایند این چه حرف غلطی است که به اسلام نسبت می‌دهند، صدر اسلام زن‌ها توی لشکرها هم بودند، توی میدان‌های جنگ هم می‌رفتند».(۳) علاوه بر آن هم‌اکنون که یک ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده و از آن می‌گذرد نه تنها این پندار خام و بی‌اساس اثبات نشده است بلکه درست عکس آن نیز اتفاق افتاده است به گونه‌ای که زنان در دوران جنگ و پس از آن، دوشادوش مردان مشغول خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم بودند در این راستا نیز حضرت امام رحمة الله علیه می‌فرمایند: «خواهرهای ما که اشتغال به مسائل دیگر داشتند الان همدوش با برادرها و مقدم بر آن‌ها به سرنوشت ملت و به سرنوشت کشور خودشان فکر می‌کنند، طرح می‌دهند، فکر می‌کنند، انتقاد می‌کنند. این[۲][۲] تحول تحولی است که خدای تبارک و تعالی که مقلب‌القلوب است این تحول را ایجاد کرد».(۴)

در پایان نیز می‌توان به برخی از برکات و تأثیرات حضور زنان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده به صورت فهرست‌وار در موارد در موارد ذیل اشاره کرد:

۱) افزایش خودباوری و کرامت زن در زمینه‌های مختلف.

۲) احیا و بازسازی حقوق زنان به صورت روش‌مند و نظام‌مند.

۳) نداشتن نگاه تک بعدی (جنسی یا ابرازی) به زنان.

۴) نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف که در برخی مواقع از مردها نیز جلوتر بوده‌اند.

۵) عوض شدن دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان به ویژه در سطح کلان مدیریتی.

۶) برچیده شدن اجتماعات فاسد که در آن به هرزگی و فساد اخلاقی مشغول بودند، مانند کاباره‌ها، رقاص‌خانه‌ها و...

● چند نظریه درباره ی زن :

ویل دورانت می نویسد : یهود در تولد دختران شمع روشن نمی کردند ، زیرا بنا بر عقیده ی یهود زنان در ردیف اموال غیر منقول چهارپایان محسوب می شده اند .

▪ شوپنهاور: بر این عقیده است که : زن را ناقص الخلقه می داند .

▪ نیچه: مردان را به داشتن تازیانه هنگام ملاقات با زنان نصیحت می کند .

▪ ارسطو : زن را ناقص و خلقت او را نشانه عجز طبیعت به هنگام آفرینش می داند .

[۳][۱] - جایگاه زن در اندیشه‌ امام(ره)، ص۱۵۹.

۲- همان، ص۱۶۰.

۳- همان،ص۲۰۶.

۴- همان، ص۱۶۱