نگاه اروپا به گام های کاهش تعهدات برجامی ایران

کشورهای اروپایی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، هر چند توان و قدرت مقابله با این فشارها را داشتند ولی طی یکسال و نیم گذشته نه تنها اقدامی عملی برای کم کردن فشارهای اقتصادی ضد ایران انجام نداده اند بلکه پیگیر تحمیل مذاکرات موشکی و منطقه ای به کشورمان نیز هستند.

اتحادیه اروپا با داشتن ۲۸ عضو دارای بیش از 15 تریلیون دلار تولد ناخالص ملی است، اما طی چند ماه گذشته با بهانه قرار دادن تحریم های آمریکا، ادامه همکاری های اقتصادی با ایران را در برجام بدون ایالات متحده، منوط به دریافت تأییده رئیس جمهور آمریکا کرده است. البته کشورهای اروپایی به خوبی می دانند با توجه به
سیاست های ضد آمریکایی جمهوری اسلامی ایران، ترامپ دست از تحریم ها علیه ایران برنمی دارد. پس از برداشتن گام های کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران چیزی که اروپا برای توقف این کاهش تعهدات ارائه کرده، پیشنهاد ایجاد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری با پشتوانه نفت ایران بوده که اجرای آن هم منوط به دریافت تأییده آمریکا شد.
کشورهای اروپایی در این فکر هستند که در نهایت جمهوری اسلامی ایران تسلیم آمریکا می شود و باب مذاکره را با آن کشور باز می کند لذا سه کشور اروپایی امضا کننده برجام پس از پایان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل پیام دادند چنانچه چهارمین گام از کاهش تعهدات هسته ای ایران قابل توجه باشد، آن ها نیز از برجام خارج خواهند شد.
این اعلام سه کشور اروپایی از این حیث اهمیت دارد که آنها بیان کرده اند در صورت "قابل توجه بودن" گام چهارم ایران از برجام خارج خواهند شد یعنی در واقع از جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند گام چهارم شامل اقدام های جدی و اثرگذار نباشد.
از همین رو به نظر می رسد که اروپایی ها تمایل دارند گام های کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی
به صورت نمادین و نمایشی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی ادامه یابد تا بعد از تعیین تکلیف سرنوشت ترامپ جدی تر در مورد آینده برجام تصمیم گیری کنند.