درباره قتل صادق برمکی چرایی قتل جوان مهابادی و فیلم برداری از آن

درباره قتل صادق برمکی چرایی قتل جوان مهابادی و فیلم برداری از آن قتل صادق برمکی فاجعه ای در مهاباد بود دوستان 19 و 17 ساله صادق برمکی, جوان مهابادی 21 ساله را با چاقو و ساطور مضروب کردند, و وقتی دیدند هنوز نفس می کشد, صادق برمکی را سوزاندند عجیب تر آن که قاتلان فیلم قتل و سوزاندن صادق برمکی را نیز ضبط کردند و با جنازه جوان مهابادی سلفی گرفتند

دکتر دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، طی مطلبی با عنوان «جنایتکارانی که نگاه منفی به عملکردشان ندارند»، در روزنامه ایران نوشت:

بررسی فجایعی (مانند جنایت قتل صادق برمکی در مهاباد) با این وسعت ما را با کلید واژه هایی همچون «گروه دوستان»، «تفریح»، «ضبط تصاویر»، «نوجوانی و جوانی» آشنا می کند که در رابطه با هرکدام می توان ساعت ها بحث کرد. اما نکته حائز اهمیت آن است که دو متغیر در این جنایت برجسته تر از سایر مسائل است. نخست بهم خوردگی نابهنجارهای افکاری که تحت تأثیر داروهای محرک و توهم زاست و دوم هم اختلالات روانی.

البته مسأله دیگری هم در این باره وجود دارد که آن هم برخی عقاید و رفتارهای افراطی است که مصداقش را در گروه های انتحاری و داعش شاهد بوده ایم. ضمن اینکه در بررسی هایی که درباره چنین افرادی انجام داده ایم، دریافته ایم آنها هیچگاه نگاه بدی نسبت به عملکردشان ندارند و هیچوقت هم گرفتار عذاب وجدان نمی شوند. چراکه این نوع رفتار از نوع اندیشه و ایدئولوژی آنها برخاسته و این قبیل جنایتکاران با اندیشه های شیطانی و به تعبیری شیطان پرستی مرتکب چنین جنایت هایی می شوند.

برنامه ریزی برای جنایت

نخستین عامل تأثیر مشاهدات این افراد است. به طوری که با تماشای خشونت ها از طرق مختلف ترغیب به انجام چنین رفتارهایی می شوند. دومین عامل مواد محرک زاست و سومین مورد هم پیوستن به گروه هایی که افکار و اندیشه های نابهنجار و افراطی را اشاعه می دهند. نکته چهارم هم اختلالات روانی است که البته در خصوص این گروه و جنایت شان که از قبل هم با هم دوست بوده اند نمی توان با قاطعیت گفت که اختلالات روانی در کار بوده است. چون ابعاد این فاجعه و نوع عملکردشان نشان می دهد این افراد با اندیشه و برنامه ریزی دست به چنین جنایتی زده اند. حتی اگر بحث ناموسی هم مطرح بوده دلیلی وجود نداشته که این افراد دست به چنین جنایت افراطی بزنند.با این حال آنها باید به طور حتم ازسوی تیم های کارشناسی تحت بررسی های دقیق قراربگیرند تا ریشه های این جنایت تکاندهنده کشف شود.

نخ تسبیح خانواده ها کمرنگ شده است

بی تردید از نقش و تأثیر خانواده در بروز یا عدم بروز چنین فجایعی نمی توان به سادگی گذر کرد. اما متأسفانه امروزه شاهد هستیم که نخ تسبیح خانواده ها بشدت کمرنگ شده و با بی تدبیری برخی از خانواده ها دافعه برای فرزندانشان ایجاد می شود. از سوی دیگر برخی جذابیت های کاذب در جامعه باعث جذب همان فرزندان می شود و ادامه این روند باعث ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی از این دست می شود.اما چنانچه خانواده ها با نگاهی مشفقانه به سراغ فرزندانشان بروند ما کمتر شاهد اتفاقات ناگوار از سوی نوجوانان و جوانان خواهیم بود.

راهکار، توجه به مثلث درمانی است

برای برون رفت و حل این معضلات باید به مثلث درمانی رجوع کنیم. مهم ترین عامل که ضلع اول این مثلث محسوب می شود، خانواده و روش های تربیتی است. دومین ضلع هم خود فرد است که باید حریم هایی را برای خود و دوستانش مشخص کند. متأسفانه فرزندان ما هنوز «نه» گفتن را بلد نیستند و نمی دانند باید چگونه ودرچه مواقعی ازاین کلمه استفاده کنند. بنابراین خود فرد نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اجتماعی اش دارد. ضلع سوم هم گروه سیاستگذاران جامعه هستند که باید با آموزش های لازم و طرح های مختلف تنبیهی و تشویقی و همین طور برگزاری کارگاه های مختلف افراد را برای یک زندگی درست آماده کنند.دکتر فروتن در پایان تأکید کرد: البته این اتفاق نخستین بار نیست وامیدواریم آخرین بارباشد.اما فقط باید با زمینه سازی و ایجاد بستری مناسب شرایط را برای جلوگیری از این جنایت ها محدود تر کنیم تا شاهد چنین وقایعی نباشیم.