آیا داعش از اهل سنت ایران به خاطر انتخابات کینه به دل دارد

پس از حملات تروریستی اخیر در تهران, تحلیل های مختلفی درباره این حملات, عوامل و اهداف آنها صورت گرفت, اما در این میان آنچه از دید تحلیلی پنهان ماند, برجسته ترین پیام زمانی این حملات بود بدون شک حوادث مهمی مانند این حملات پیام های زمانی و مکانی متعددی در خود دارند درباره پیام های مکانی این حملات به اندازه کافی سخن گفته شده است, اما در پرداختن به پیام های زمانی, آنچه به نظر راقم این سطور دیده نشد, تلاش داعش برای انتقام از اهل سنت ایران درست پس از دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری است

در این انتخابات، هم وطنان اهل سنت نسبت به دوره های قبل حضوری فعال تر و هدفمندتر داشتند و به جرئت می توان گفت این دوره باشکوه ترین حضور انتخاباتی اهل سنت پس از انقلاب اسلامی رقم خورد و اکثریت مطلق آنها نیز به دلایلی که از حوصله این نوشتار خارج است، به دکتر روحانی رأی دادند.

همین مشارکت گسترده و رأی معنادار به رئیس جمهور، اهل سنت ایران را به پدیده این دوره انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کرده بود و فضای مناسبی برای تعامل دوسویه سازنده شکل گرفت.

در این فضای وحدت و تعاملی، ناگهان دو عملیات تروریستی در تهران روی داد و اوضاع را تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داد.

یقینا شرکت گسترده اهل سنت در انتخابات و مشارکت فعال آنها در روند سیاسی کشور خوشایند داعش و داعش مآبان نیست و تهدیدی جدی محسوب شده و می شود و راه را بر این تفکر که به دنبال بهره برداری از برخی کاستی های منطقه ای و ایجاد بسترهای حاصلخیز فکری و هویتی برای خود است، می بندد. اینجاست که هر یک رأی از آرای شهروندان سنی مذهب تیری بود که به سینه داعشیان اصابت کرد.

داعش بر این باور بود این اعمالش با توجه به انتساب عوامل حملات به مناطق هویتی در کشور می تواند فضای به وجود آمده پس از انتخابات را بر هم بزند و آن را به سمت تندشدن سوق دهد تا از طریق برانگیختن حساسیت های مذهبی و خلق فعل و انفعالاتی، مانع تقویت تعامل سازنده دوسویه میان اهل سنت و حاکمیت شود و با تحقق این مطلوب خود، انتقام سختی از اهل سنت به دلیل شرکت گسترده در انتخابات گرفته باشد و در نتیجه اهل سنت را به قربانی سیاسی عملیات های اخیر خود تبدیل کند. همین قربانی کردن سیاسی اهل سنت عمده ترین پیام زمانی حملات تروریستی بود.

در این میان، در روزهای اخیر، متأسفانه عده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با دمیدن بر آتش تفرقه قومیتی و مذهبی در نظرات و تحلیل های کج روانه خود، در سودای بهره برداری سیاسی از این حوادث و تندکردن فضای سیاسی کشور هستند. حتی عده قلیلی نیز پا را فراتر نهاده و با بی توجهی عمدی یا سهوی به حساسیت های امنیتی، قومی و مذهبی، جنایت چند نفر را به حساب یک قوم یا مذهب می نویسند، به نحوی که میانه روترین جریان های دینی و سیاسی اهل سنت از خوانش های سوگیرانه آنها در امان نمانده اند. در قاموس سیاسی نمی توان این رفتارها را چیزی جز «قبیله گری مدرن» نامید. در جوامع ابتدایی وقتی شخصی بزهی را مرتکب می شد، بنا بر تعلق قبیله ای بزهکار، عمل او بر کل اعضای قبیله اش تعمیم می یافت و حتی جمادات و حیوانات موجود در سرزمین آن قبیله مجازات می شدند! اکنون نیز گویا همین رگه های قبیله ای در ظاهری مدرن خود را نمایش می دهد و اصل قرآنی «و لا تزر وازره وزر أخری» و به فرموده ملای رومی «هیچ وازر وزر غیری برنداشت» رنگ باخته است.

خروجی این تحلیل های منفعلانه و سوگیرانه همانی است که داعش از طریق نفس چنین عملیات ها و برنامه های رسانه ای هدفمند خود به دنبال آن بوده و هست و محرک جدی گسل های قومی، مذهبی و نوعی داعشی سازی خطرناک است که عواقب بسیار ناگواری بر آن مترتب است.

نباید اجازه داد که فضای سیاسی و اجتماعی جامعه به سمتی سوق داده شود که اهل سنت به قربانی سیاسی این حملات تبدیل شوند. به ضرس قاطع می توان گفت که هر گامی در این مسیر داعشانه خواهد بود؛ و به فرموده حکیم فردوسی «مبادا به تو دست دشمن دراز»، و «همه دشمنان کام دل یافتند».

در این شرایط و به ویژه در سایه وضعیت حساس خاورمیانه، سربرآوردن شکاف های قومی و مذهبی در کشورهای مختلف، تهدیدات قبیله سالارانِ جوانِ ناپخته در منطقه پیرامونی برای انتقال آتش عداوت به داخل ایران، عقلانیت سیاسی ایجاب می کند که از طریق عمل به مقتضای پیام های مشارکت حداکثری هم وطنان اهل سنت در انتخابات و رأی معنادار آنها به آقای روحانی، فرایند تعامل سازنده میان اهل سنت، دولت و حاکمیت بیش از پیش تقویت و راه بر کاسبان، کنّاسان و خنّاسان بسته شود و نباید اجازه داد حلاوت این حضور باشکوه انتخاباتی به مرارت هجران سیاسی تبدیل شود.

صابر گل عنبری . کارشناس مسائل سیاسی