چای، نوشیدنی ضد سرطان

چای ، نوشیدنی مطبوع مردم مشرق زمین است که مصرف آن سابقه ای چندین هزار ساله دارد. بررسی فواید و خواص چای ، موضوعی است که همواره مورد توجه دانشمندان بوده و هنوز هم پرسشهای فراوانی در این زمینه بی پاسخ مانده است.