روش‌های شیر دادن به نوزاد

گرچه همه مادران به طور طبیعی وغریزی علاقمند به تغدیه فرزندانشان با شیر خود هستند ولی لازم است كه نحوه صحیح شیر دادن را بیاموزند.