چگونه استرس را کنترل کنیم

استرس که بزرگترین و شایع ترین بیماری قرن است می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن وایجاد آشفتگی هایی ظاهر شود

استرس که بزرگترین و شایع ترین بیماری قرن است می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن وایجاد آشفتگی هایی ظاهر شود. علاوه بر این استرس موجب تغییر در رفتار نیز می شود. هیچ سطح استرس واحدی وجود ندارد که برای همه افراد مناسب باشد. همه ما مخلوقاتی منحصر به فرد با نیازهای خاص خود هستیم. بد ین ترتیب موضوعی که باعث مضطرب شدن فردی می شود ممکن است در فرد دیگر چنین حسی راایجاد نکند. حتی اگر بپذ یریم موضوع خاصی برای همه نگران کننده است هر کدام از ما تمایل دارد که پاسخ وعکس العمل های متفاوتی نسبت به آن موضوع نشان دهد. مطلوب ترین سطح استرس آن است که باعث تحریک وانگیزش ما برای پیشرفت شود اما احساس دل شوره ونگرانی در ما ایجاد نکند. مسائلی که مارا دچار استرس می کنند ومقدار استرسی که در حالت اضطراب قادر به تحمل آن هستیم با افزایش سن تغییر می یابد. مشخص شده است که اغلب بیماریها با استرس های مزمن افراد در ارتباطند. اگر دچار علائم استرس هستید و از حد مطلوب آ ن فراتر رفته اید در این حالت باید از استرس موجود بکاهید ویا توانائی خودرا برای اداره نمودن آن افزایش دهید.

یکی از راه های مقابله با استرس، تغییر دادن منبع استرس ویا نحوه عکس العمل نشان دادن به آ ن است.

نکات زیر می توانند برای کنترل بهتر استرس مفید باشند:

۱) از مسائلی که باعث ایجاد استرس می شوند و احساسات و عکس العمل هایی که به آ ن نشان می دهید کاملا "آگاه شوید.

به اضطراب خود توجه کنید وآن را نادیده نگیرید. به راحتی از کنار مشکلات خود عبور نکنید. دریابید که کدام وقایع باعث اضطراب شما می شوند. دقت کنید که در درونتان راجع به مفهوم این وقایع چگونه می اندیشید. در یابید که بدنتان چگونه به استرس پاسخ می دهد. آیا دچار اضطراب می شوید یا با مشکلات جسمی مواجه می گردید. اگر چنین است این علایم دقیقا" کدامند.

۲) مسائلی را که قادر به تغییر آن ها هستید بشناسید.

آیا می توانید مسائلی راکه باعث بوجود آمدن استرس در شما می شوند با حذف کامل آنها ویا پرهیز از رویارویی با آنها تغییر دهید ویا شدت آن ها را کاهش دهید؟برای کنترل بهتر این مسائل به جای اداره روزانه یا هفتگی آنهارا در یک دوره طولانی تر اداره نمائید. آیا می توانید مدت زمان در معرض استرس قرارگرفتن خود را کوتاهتر کنید؟ در این مورد شما می توانید به خود زنگ تفریح بدهید. می توانید برای انجام تغییرات ضروری وقت وانرژی لازم را اختصاص دهید. با مدیریت زمان وهدف سازی واستفاده از روشهای شاد می توانید این کار را انجام دهید.

۳) شدت عکس العمل های خود را نسبت به استرس کاهش دهید.

عکس العمل هایی که به استرس نشان می دهیم نسبت به میزان درک وآگاهی از خطری که ممکن است مارا تهدید کند. می تواند متفاوت باشند این خطر ممکن است روحی یا جسمی باشد. شما چگونه اید؟ آیا مسایلی راکه باعث بوجود آمدن استرس می شوند در حالتی غیرواقعی یا بزرگ تر از آن چه که هست می بینید ومشکلی را که با آ ن روبرو شده اید بی دلیل به یک فاجعه مبدل می سازید؟ آیا انتظار دارید همه را از خود راضی نگه دارید؟ آیا نسبت به مسائل عکس العمل های شدید نشان داده وآنهارا کاملا" بحرانی وپیچیده می بینید؟آیا احساس می کنید همیشه باید در همه موقعیتها پیروز باشید؟ اگر چنین است باید برای پذیرفتن دیدگاه های متعادل تر تلاش کنید. سعی کنید به جای اینکه استرس را مساله ای بیابید که بر شما چیره خواهد شد آن را موردی بدانید که می توانید با آ ن مقابله کنید. متعادل کردن احساسات بیش از اندازه می تواند بسیار مفید واقع شود.

۴) بیاموزید که چگونه عکس العمل های جسمی خودرانسبت به استرس متعادل کنید.

چند نفس آرام وعمیق ضربان قلب وسرعت تنفس شمارا به حالت عادی برمی گرداند. نکنیک های تمدد اعصاب می توانند از فشارهای وارده برعضلات بکاهند. یکی ازاین تکنیکها تمرین تمرکزفکراست . به این صورت که چهار زانو باستون فقرات صاف به طوری که دستها روی ران باشد، چشمها را ببندید و به دم وبازدم خود توجه کنید. آرام و مطلع از وضعیت بدن به مدت چند دقیقه بنشینید. بعد از مدتی احساس می کنید که استرس شما کم کم ازبین می رود. تجویز دارو توسط پزشک نیز می تواند به طور کوتاه مدت در متعادل نمودن واکنش های جسمی فرد نسبت به استرس موثر باشد گر چه تجویز دارو به تنهایی راه حل منا سبی برای ملایم نمودن این واکنش ها نیست. فراگیری روش های ارادی متعادل سازی این واکنش ها، برای ملایم سازی آ نها به طور بلند مدتارجح تر هستند.

۵) جسم خود را بسازید .

برای مراقبت از قلب وعروق ۳ تا۴ بار در هفته ورزش کنید (تمرینات ریتمیک طولانی مدت مانند پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری، دو میدانی جزو بهترین تمرینات هستند). کار شناسان معتقدند افرادی که در معرض استرس قرار دارند باید به قدم زدن وبازی با بچه ها پردازندتا هورمون شادی در بدنشان بیشتر ترشح شود. همچنین معتقدند که تمرینات ورزشی با حالات روانی رابطه داردزیرا این تمرینات باعث کم شدن سطح کورتیزول می شود وسروتونین را که از آن به هورمون شادی تعبیر می شود افزایش می دهد. از همه گروههای غذایی به طور متوازن استفاده کنید. خود را به وزن متعادل برسانید. کمی فراغت وتفریح را در کنار کار فراموش نکنید. هر وقت که می توانید به خود زنگ تفریحی بدهید حتی برای چند دقیقه از محییط کار خود خارج شده و استراحت کنید. به اندازه کافی بخوابید ودر حفظ برنامه واستراحت وخوا خود تا حد امکان جدی وسخت گیر باشید. قبل از خواب فعالیت پر تحرک نداشته باشید واگر امکان داشته باشد یک نوشید نی گرم بنوشید.

۶) روح خود را بسازید

ارتباطات و دوستی های مشترک خودرا افزایش دهید. اهداف خود را دنبال کنید، اهداف واقع گرانه ای که برای خود شما مهم هستندنه اهدافی که دیگران آنها را برای شما در نطر می گیرند. همیشه انتظار کمی ناامیدی، شکست وناراحتی را داشته باشید. همیشه آرام و مهربان و دوست خود باشید.