پرخاش می کنم, پس هستم

می گفت «اگر جوابش را محکم نمی دادم با خشونت , فکر می کرد ضعیفم و جلویش کم آورده ام »

- می‌گفت: «اگر جوابش را محکم نمی‌دادم [با خشونت]، فکر می‌کرد ضعیفم و جلویش کم آورده‌ام.»

-جلوی ماشینی پیچید و پیاده شد... گریبان هم را گرفته بودند و فریاد می‌زدند... مردم دورشان جمع شده بودند. تماشا می‌کردند و ...

- می‌گفت: «مشکلم این است که اعتماد به نفسم پایین است و نمی‌توانم حق خود را بگیرم.» توضیح که می‌داد می‌فهمیدی منظورش آن است که جاهایی که به خواسته‌اش نمی‌رسد، نمی‌تواند «به قدر کافی» پرخاش کند تا آنچه را می‌خواهد به دست بیاورد.

- فریاد می‌زد و وقتی از او می‌پرسیدی: «چرا عصبانی هستی؟» می‌گفت: «چه کسی گفته من عصبانی‌ام؟ دارم تلاش می‌کنم تا حرفم را بهتر بفهمی!»

امثال اینها را هر روز می‌بینیم و می‌شنویم؛ آنقدر زیاد که گاهی حتی متوجه زیادی‌شان نیستیم. از خانه گرفته تا خیابان و محل کار، از صحبت با همسر و فرزند گرفته تا رانندگی و روابط کاری. جلوه‌های پرخاشی که اطراف‌مان می‌بینیم، چنان زیاد است که حساسیت خود را به آن از دست می‌دهیم و خشم و پرخاشگری را چنان جزء احساسات معمول خود و اطرافیان می‌بینیم که حتی گاه وجودشان را حس نمی‌کنیم.

آنچه در این موارد جلب توجه می‌کند، آن است که افرادی که پرخاش را در پیش می‌گیرند، در بسیاری موارد حتی احساس خشم و میل به ویرانگری خود را ادراک نمی‌کنند و بر این باورند که رفتار آنان واکنشی بجا و منطقی در برابر شرایطی است که در آن قرار گرفته‌اند. معتقدند دیگری رفتاری کرده که باید متوجه اشتباه بودنش بشود و چاره‌ای نیست جز آنکه با پرخاش این را به او بفهمانند چرا که به باور آنان «زبانی جز زبان زور نمی‌فهمد». در نظر اینان پرخاش روشی است برای آنکه به دیگران چیزی را «بفهمانند». جایی که منطق و گفتار در درک و تفاهم به کار نرود، پرخاش را جای آن می‌نشانند. در واقع گاهی احساس غالب در روابط بین افراد خشم می‌شود و پرخاشگری «زبان» بیان این حس.

این پرخاشگری از کجا می‌آید؟ آیا ما پرخاشگری را به عنوان زبان ارتباطی و وسیله رسیدن به هدف به فرزندان خود می‌آموزیم؟ آیا پرخاشگری را به عنوان یک ضعف می‌شناسیم و به دیگران و فرزندان‌مان می‌شناسانیم یا برعکس آن را قدرتی می‌بینیم و آن که کمتر خشونت می‌ورزد به نظرمان ناتوان و ضعیف است؟ طبیعتاً پدیده پرخاشگری، همچون بسیاری از پدیده‌های اجتماعی و بین‌فردی دیگر، ماهیتی بسیار پیچیده دارد و از سویی عوامل کلان تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در بروز آن، موثر است و از سوی دیگر عوامل زیست‌شناختی و وراثتی، شخصیتی و روان‌شناختی. آنچه در اینجا می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که علاوه بر توجه به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خشونت و پرخاشگری، ما نیاز به بازتعریف نگرش خود به آنها و واژه‌های مرتبط با آن داریم. آنچه در گفت‌وگوهای روزمره احساس می‌شود، آن است که پرخاشگری و جلوه‌های گوناگون آن به شکل‌های مختلف نگاهی مثبت می‌شود و حتی واژگان هم در بیان آن، بار معنایی مثبت پیدا می‌کنند.

بیان خشم و آن هم از راه پرخاشگری(از کلامی گرفته تا فیزیکی) نشانه قدرت تلقی می‌شود و نبود آن، نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی. اگر فردی با رفتار آزارنده‌ای روبه‌رو شد، احساس می‌کند که اگر به تندی و «با حداکثر خشونت ممکن» جواب او را ندهد و «او را سر جای خود ننشاند»، طرف مقابل و دیگران فکر می‌کنند او آدم ضعیف و ناتوانی است. جالب است که در اینجا ناتوانی فرد در کنترل خشم خود و عدم تسلط بر رفتارش که خود را به شکل پرخاشگری نشان می‌دهد، نشانه ضعف تلقی نمی‌شود بلکه برعکس نشانه‌ای از قدرت فرد دانسته می‌شود. اینجاست که می‌بینیم خشونت که ناشی از «عدم کنترل فرد بر تکانه‌های پرخاشگری» است، بار معنایی مثبت به خود می‌گیرد بنابراین فرد احساس می‌کند که اگر می‌خواهد ضعیف به نظر نرسد، باید قدرت خود را با پرخاش به دیگران نشان بدهد. حتی بعضی از این هم جلوتر می‌روند و پرخاشگری را برابر با اعتماد به نفس می‌پندارند. باز اینجا وارونگی معنا را می‌بینیم.

آن که اعتماد به نفس دارد، از رویارویی با ناملایمات و نظر مخالف چنان به هم نمی‌ریزد که کنترل و تسلط بر رفتار خود را از دست بدهد. آن که اعتماد به نفس دارد، احساس امنیت می‌کند و با هر نظر و رفتار مخالف انتظارش احساس تهدید و ترس از بین رفتن پیدا نمی‌کند بنابراین می‌تواند ناملایمات و سختی‌ها را تاب بیاورد؛ ناراحتی و خشم خود را حس می‌کند و می‌تواند نظر و مخالفت خود را به زبان بیاورد و تبدیل به کلام کند، بی‌آنکه به پرخاش متوسل شود. فردی که اعتماد به نفس دارد، خود را ابراز می‌کند، بی‌آنکه نیازی ببیند که پرخاش کند. متاسفانه گاهی افراد مرز بین توانایی ابراز خود را با پرخاشگری گم می‌کنند و خود را با دیگرانی مقایسه می‌کنند که پرخاشگرند و با غبطه به آنان، از این گله می‌کنند که نمی‌توانند «نظر خود را بیان کنند» و «حرف خود را به کرسی بنشانند»؛ و البته منظورشان بیان منطقی نظر و تلاش برای تفاهم و مشکل‌گشایی و حل مساله نیست بلکه آنچه نبودش را حس می‌کنند اعمال خشونت برای وادار کردن طرف مقابل است به آنچه خود می‌خواهند.

در خانه چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی قرار است به کودک رفتار درست را بیاموزند، باز از پرخاش استفاده می‌کنند. گاهی پرخاش عینی و واقعی است، از فریاد و توهین گرفته تا تنبیه بدنی، و گاهی تهدید به خشونت است. جمله «اگر بابات بفهمه...» [یک رفتار خشونت‌آمیز] را بسیار شنیده‌ایم. جمله‌ای که بیان می‌کند درصورت برملا شدن رفتار بد کودک چه پیامدهای بدی در انتظار او خواهد بود. باز در اینجا گویا آنچه سلسله‌مراتب خانه را تعیین می‌کند، میزان خشونت و قدرت بدنی افراد است. طبیعی است که کودکی که در این خانه بزرگ می‌شود و پدر را به‌نوعی الگوی اقتدار می‌بیند، اقتدار و قدرت بدنی را یکی بداند و خود نیز در آرزوی آن باشد که روزی بزرگ شود و جثه‌ای قوی پیدا کند و بتواند خشونت بورزد تا پدر مقتدر خانواده باشد...

نمونه‌ها بسیار است و جلوه‌های پرخاش‌ در زندگی هر روز‌مان چنان فراوان که گاه حتی افراد متوجه سهم خود در این پرخاش‌پروری نیستند. اگر از پرخاش دیگران آزرده‌ایم و اگر خود نمی‌خواهیم با پرخاشی دیگر، به چرخه بازتولید خشونت سرعت و شدت بدهیم، باید به همه جلوه‌های آن و به بار معنایی مثبتی که در زبان و گفتارمان به پرخاش می‌دهیم توجه کنیم. یکی از گام‌های مهم و نخستین برای کاهش خشونت تغییر نگاه بازبینی ارزشی است که آگاهانه و ناخودآگاه به آن می‌دهیم؛ تغییری که نتیجه‌اش آن خواهد بود که خشونت را نه به عنوان یک قدرت و توانایی، بلکه نشانه‌ای از ضعف و کنترل بر خود ببینیم. در آن صورت دیگر از کمبود پرخاشگری احساس ضعف نخواهیم کرد و به نوعی هویت و هستی خود را در گرو اعمال قدرت از طریق پرخاشگری نمی‌بینیم. آنگاه که دیدگاه «پرخاش می‌کنم، پس هستم» به این دیدگاه تغییر پیدا می‌کند که «آنقدر قوی هستم که می‌توانم خشم خود را کنترل کنم و پرخاش نکنم».

دکتر سامان توکلی

روانپزشک و روان‌درمانگر