بیماری لایم در مازندران گزارش یک مورد

بیماری لایم بوسیله اسپیروکت Borrelia burgdorferi ایجاد می گردد که با توجه به مراحل بیماری, عفونت ممکن است پوست, قلب, اعصاب و سیستم عضلانی اسکلتی را درگیر نماید

بیماری لایم بوسیله اسپیروکت Borrelia burgdorferi ایجاد می گردد که با توجه به مراحل بیماری، عفونت ممکن است پوست، قلب، اعصاب و سیستم عضلانی - اسکلتی را درگیر نماید. در اینجا یک مورد بیماری لایم را در خانم ۲۳ ساله از شمال ایران (مازندران) در مرحله اولیه اریتم مزمن مهاجر ECM) Erythema Chronicum Migrans) گزارش می کنیم. تشخیص بیماری با بررسی سرم بیمار به روش ELISA تائید شد.

عنوان فایل
بیماری لایم در مازندران: گزارش یک مورد application/pdf
bimari lim dar mazandaran.pdf
533 KB
دانلود

مرتضی ادبی

علیرضا فیروزجاهی

مریم قاسمی