گفتگو با دکتر صادق نظام مافی بنیان‌گذار پزشکی هسته‌ای در ایران

اسم من صادق نظام مافی است. در سال ۱۳۰۴در تهران به دنیا آمدم. دوران متوسطه‌ام را در دبیرستان البرز گذراندم. ادبیات خواندم و بعد از پایان دوره‌ام به اروپا رفتم تا ادامه تحصیل بدهم. اول برای ادامه تحصیل به جنوب فرانسه رفتم. بعد از مدتی آن را رها کرده و طب را شروع کردم.