بررسی تأثیر تکنیک ماساژ تخلیه لنف بر میزان ادم دست و درد شانه بیماران مبتلا به همی‏پارزی - همی‏پلژی اندام فوقانی پس از سکته مغزی

سکته مغزی به عنوان سومین علت مرگ و شایع ترین علت ناتوانی نورولوژیک در ایالات متحده و اکثر کشورهای صنعتی محسوب می‏گردد . بر اســــاس تحقیقات انجــام شده میزان بروز عوارض پس از سکتــه مغزی ۹۶-۴۰ درصد برآورد شده است که بسیاری از این عوارض در صورت تشخیص بموقع قابل پیشگیری و درمان می‏باشند . در حدود ۸۵ درصد از بیماران سکته مغزی دچار نقص اولیه در بازو و شانه می‏باشند و اکثر آنان دچار مشکلات عملکردی در بازو هستند و اختلال عملکرد پاها کمتر در آنان مشاهده می‏شود.