نسخه خوانی

داشتن تجربه­ی کافی در خصوص خواندن نسخه های مختلف , یکی از ارکان مهم دیگر این حرفه تلقی می شود

پس از آشنایی با مواد سازنده­ی فریم و شناخت معایب و محاسن آنها و آشنایی با روشهای اندازه بندی فریم وعلائم چاپ شده بر روی آن، داشتن تجربه­ی کافی در خصوص خواندن نسخه‌ های مختلف‌، یکی از ارکان مهم دیگر این حرفه تلقی می‌شود. لذا آشنایی با دست نوشته‌ های پزشکان و یا بینایی سنج ها کمک شایانی به قرائت دقیق نسخه می‌ نماید، که این امر، نیازمند به داشتن سوابق تجربی در کار می‌ باشد. ( آشنایی با روشهای تبدیل و ساده نمودن عدسیهای دو استوانه ای [ دو سیلندر ] )

آگاهی داشتن از اصطلاحات و اختصارات به­کار گرفته شده درنسخ، از اهمیت خاصی برخوردار است‌. به‌همین جهت در حد توان‌، موارد فوق جمع‌آوری و تقدیم می گردد.

یادآوری :در کلیه­ی نسخه‌ها، ابتدا توان عدسی تجویزشده برای چشم راست و سپس چشم چپ درج می‌گردد .

در اغلب نسخه‌های تجویزشده­ی کروی - استوانه (اسفر-سیلندر) ، ابتدا مقدار کروی و سپس مقدار استوانه‌ای و بعد محورعدسی درج می‌گردد (که البته در بعضی از نسخ، ابتدا استوانه و محور، سپس مقدار کروی نوشته‌می‌شود).

در مواردی هم، اول، مقدار کروی و سپس در داخل پرانتز، اول محور، بعد مقدار استوانه نوشته می‌شود.

در بعضی از نسخه‌ها به ندرت عدسیهای تجویز شده به­صورت دو استوانه ای(دو سیلندر) نوشته می‌شود؛ که می‌بایست آنها راتبدیل نمود؛ که روشهای تبدیل توضیح داده خواهد شد. در مواردی هم، توان عدسی کروی استوانه، را به­صورت کسری می نویسند؛ که در این حالت، توان کروی در صورت و توان استوانه و محور آن در مخرج نوشته می شود.

گاهی اوقات یک چشم بیمار، نابینا می‌باشد که با کلمه­ی blind و یا(Blindness) مشخص می‌نمایند؛ که در این‌صورت به تناسب نوع نابینایی هنگام انتخاب عدسیها ، رعایت هماهنگی در شکل ظاهری و رنگ عدسی و در نظر گرفتن فاکتورهای زیبایی، ‌پیشنهاد می‌شود.

به طور معمول، مقدارتوان منشوری(پریزم) و جهت آن را در مقابل عدسیهای تجویز‌شده می نویسند و مقدار PD و Add (افزون) در پایین نسخه درج می‌گردد.

● آشنایی با اصطلاحات و اختصارات نسخه ای

● اختصار معنی اصطلاح

Rx نسخه Prescription

Dr پزشک Doctor

چشم Eye

درمانگاه چشم Eye clinic

V دید Vision

حساس به نور Sensitive to light

H دوربینی Hypermetropia

M نزدیک بینی Myopia

پیر چشمی Presbyopia

آب مروارید Cataract

آب سیاه Glaucoma

کور Blind

DIST دور Distance

Far

DV دید دور Distance Vision

LAIN دید دور (فرانسوی) Pour voir lain

FD برای دور For Distance

FN برای نزدیک For Near

N نزدیک Near

NV دید نزدیک Near Vision

PRESS دید نزدیک (فرانسوی) Pour voir press

MV دید میانی Middle Vision

RE چشم راست Right Eye

OD چشم راست (لاتین ) Oculus Dexter

چشم راست (فرانسوی ) Oeil

V.OD دید چشم راست Vision Oculus Dexter

V.OS دید چشم چپ Vision Oculus Sinister

LE چشم چپ Left Eye

OS چشم چپ (لاتین ) Oculus Sinister

OG Oeil Gauche

RL چشم راست و چپ Right and Left

OU هر دو چشم (لاتین ) Oculus Unat

D واحد توان عدسی Lens Diopter

S کروی Spherical

SPH

Dsph توان عدسی کروی D sphere

D.S

۰.۰۰ عدسی بدون توان Plano Lens

PL Afocal Lens

+ عدسی محدب (مثبت ) Convex lens

- عدسی مقعر (منفی) Concave lens

CYL استوانه Cylinder

Dcyl توان عدسی استوانه D cylinder

D.C

AX محور Axis

درجه Degree

IPD فاصله بین مراکز دو مردمک چشم Interpupillary Distance

PD

CD فاصله­ی مرکز مردمک تا مرکز بینی Center Distance

MPD PD تک چشمی Monocular PD

h ارتفاع Height

منشور Prism diopter

زاویه­ی رأس(آلفا) Apex

B قاعده Base

BI قاعده به طرف داخل Base In

BO قاعده به طرف خارج Base Out

▪ اختصار معنی اصطلاح

BU قاعده به طرف بالا Base Up

BD قاعده به طرف پایین Base Down

Add افزون Addition for near vision

add

BC توان پایه در عدسی Base Curve

عدسی Lens

شیشه Glass

عدسی از جنس پلاستیک Plastic lens

سفید White

رنگ Color / Tint

شیشه­ی رنگی Colorful

شیشه­ی آفتابی Sun glass

عدسی حساس به نور مضر(UV) Photo chromic

فتوی دودی رنگ Photo gray

فتوی قهوه ای Photo brown

فتوی پر رنگ Photo super

شیشه به رنگ صورتی Soft light

شیشه­ی زرد مایل به نارنجی Fiuzal

فشرده Compressed / High index

(نام تجاری) عدسی فشرده High light lens

(نام تجاری) عدسی فشرده Wide light lens

عدسی فشرده­ی آلمانی Tital

شیشه­ی نشکن Safety glass

AR ضد بازتاب Antireflection

UV اشعه فرابنفش Ultraviolet rays

عدسی خودش Same glass

SV عدسی تک دید Single Vision lens

عدسی دو کانونه Bifocal lens

عدسی سه کانونه Trifocal lens

عدسی چند کانونه Multifocal lens

دو کانونه­ی خطی Executive bifocal

PAL (نام تجاری) عدسی تدریجی Progressive Addition Lens

(نام تجاری) عدسی تدریجی Gradual Lens

seg قسمت دید نزدیک در عدسیهای چند کانونه Segment

ارتفاع سیگمنت Segment height

طول سیگمنت Segment width

CL عدسی تماسی Contact Lens

VD فاصله­ی رأس قرنیه تا سطح پشت عدسی Vertex Distance

IOL عدسی داخل چشمی Intraocular lens

PA زاویه­ی فریم نسبت به محور بینایی یا صفحه­ی صورت(زاویه پانتوسکوپیک) Pantoscopic Angle

Pantoscopic tilt

شیشه­ی مات Opaque glass

تهیه و تنظیم : علی و جعفر انصاری نکو