نقش مصرف شیر و فرآورده های آن در سلامت دندان ها

مواد مغذی شیر ،مثل کلسیم ،فسفر،منیزیم و ویتامین Dباعث رشد و قوت دندان های کودکان میشود و آنها را در برابر پوسیدگی حفظ می کند.