پارازیت روی تنفس

آقای سکسکه را که یادتان هست؛ همان که از دوران جنینی هم داخل شکم مادرش سکسکه می‌کرد. در دوران سربازی سکسکه‌اش باعث می‌شد وسط رژه شلیک کند و با هیچ روشی هم نمی‌توانست از شر این بالا و پایین پریدن‌ها خلاص شود.