ضربه های مغزی علت ها و درمان

پوست سر دارای عروق خونی فراوانیست , به حدی كه خونریزی از آنها می تواند باعث بروز شوك در بیمار شود

● بهم خوردن تنظیم عروق مغزی :

قطر عروق مغز ، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد وبه دقت تنظیم شده است . بهم خوردن این تنظیم می تواند باعث اتساع ناگهانی عروق و افزایش حجم خون مغز شده ، بدین ترتیب فشار داخل جمجمه ای را بالا ببرد. این اختلال در تنظیم قطر عروق از مشكلاتیست كه درمان آن مسئله ساز و حائز اهمیت فراوان است.

● بعضی از عوارض ضربه های مغزی

عوارض متنوع و متفاوتی می توانند به دنبال ضربه های مغزی پدید آیند ، درجه و شدت این عوارض در افراد مختلف بسته به شدت ضربه ، نوع ضربه ، خصوصیات فردی و… متفاوت است و می تواند از منگی و گیجی خفیف و اختلال حافظه جزئی تا ناتوانی شدید و وابستگی كامل به اطرافیان متغیر باشد.

● تشنج متعاقب ضربه مغزی:

تشنجات پس از ضربه مغزی نسبتا شایعند ، شیوع این عارضه بسته به شدت ضربه ، محل آسیب ، میزان بافت آسیب دیده ، نحوه برخورد با بیماران و… متفاوت است.

تقسیم بندی تشنجات پس از ضربه مغزی اصولا بر اساس زمان ظهور آنهاست.

▪ تشنج بلافاصله پس از وقوع سانحه

▪ تشنج زود رس طی هفته اول پس از سانحه

▪ تشنج دیررس كه بعد از هفته اول پدید می آید

این تشنجات می توانند به صورت موضعی یا منتشر در تمامی بدن دیده شوند.

● عفونتها :

نشت مایع مغزی – نخاعی ، زخمهای نفوذی ، وجود اجسام خارجی مثل تركش و… باعث افزایش احتمال وقوع عفونتهای داخل جمجمه ای می شوند.

● مننژیت :

یكی از ناتوان كننده ترین عوارض متعاقب ضربه مغزی است كه برخورد سریع و دقیقی را طلب می كند.

● آبسه های مغزی

این عارضه متعاقب شكستگی فرورونده جمجمه و ضایعات ناشی از گلوله شایعتر است. در این بیماران تجمع چرك در ناحیه مبتلا دیده می شود كه توسط بافت مغز یا پرده های مغزی احاطه گشته و انواع مختلفی دارد.

علائم آبسه های داخل جمجمه ای بسته به محل تجمع متفاوت است.

● چه عواملی باعث بدتر شدن وضعیت بیماران ضربه مغزی میشوند؟

▪ كاهش اكسیژن خون به هر دلیل (اختلالات ریوی ، خونریزی ، افت فشار خون و …)

بافت آسیب دیده مغز را می توان به دوبخش تقسیم كرد:

الف) قسمتی كه بطور كامل از بین رفته است و بدلیل عدم امكان تقسیم در سلولهای عصبی مغز ، زنده كردن یا جایگزینی آنها غیر ممكن است.

ب) بخشی كه در حال مرگ است ولی در صورت رسیدگی می تواند نجات یابد و باعث كاهش عوارض گردد.

رساندن اكسیژن و خون در گروه دوم نقش مهمی در كاهش اثرات نامطلوب ضربه مغزی خواهد داشت.

▪ افت فشار خون

افت فشار خون در بالغین بمعنی كاهش آن به كمتر از نود میلیمتر جیوه است. در این حالت خون رسانی به مغز و سلولهای آسیب دیده آن مختل می شود و اثرات جبران ناپذیری را بجای می گذارد.

▪ افزایش دی اكسید كربن خون

این مسئله باعث اتساع عروق خونی و در نتیجه افزایش فشار داخل جمجمه ایخواهد شد.

▪ افزایش درجه حرارت بدن

از جمله علل آن در بیماران ضربه مغزی می توان به عفونتها ، التهاب و ترومبوفلبیت ، واكنشهای داروئی و اختلالات مركز تنظیم درجه حرارت درهیپوتالاموس اشاره كرد.

تب با هر مكانیسم و به هر علت ، باافزایش سوخت و ساز باعث بیشتر شدن نیاز سلولهابه مواد غذائی و اكسیژن و خون می شود. كه در مغز آسیب دیده به معنی پیدایش ضایعات بیشتر است.

امروزه یكی از جنبه های درمانی بیماران مبتلا به ضربه مغزی را كاهش درجه حرارت بدن تشكیل می دهد.

▪ افزایش و كاهش قند خون

هر دوی این حالات نامطلوب و غیر قابل جبرانی بر مغز صدمه دیده وارد می كنند و تنظیم دقیق قند خون در این موارد ضرورت دارد

● چند نكته مهم:

معیار G.C.S چیست ؟

سیستم شماره گذاری G.C.S برای تعیین سطح هوشیاری بیماران مبتلا به مشكلات حاد مغزی ابداع شده است ، كمترین میزان ۳ و بیشترین حد آن ۱۵ می باشد براساس این نمره بندی می توان شدت ضربه مغزی و میزان انتظار برای بهبودی بیمار را تخمین زد.

در این سیستم نحوه پاسخ بیمار و وضعیت بالینی او شماره گذاری شده است :

▪ بازكردن چشمها:

ـ خودبخود(۴)

ـ در پاسخ به صدا(۳)

ـ در پاسخ به تحریكات دردناك (۲)

ـ بهیچوجه (۱)

▪ پاسخ كلامی :

ـ كاملا درست(۵)

ـ خواب آلودو گیج (۴)

ـ كلمات نامربوط(۳)

ـ اصوات نامفهوم (۲)

ـ هیچ (۱)

▪ پاسخ حركتی :

ـ دستورات را اطاعت می كند (۶)

ـ محل درد را می فهمد و لوكالیزه می كند (۵)

ـ خود را از تحریك دردناك دور می كند (۴)

ـ خم كردن غیر طبیعی اندامها (۳)

ـ باز كردن غیر طبیعی اندامها (۲)

ـ هیچ حركتی ندارد (۱)

بسته به وضعیت مغز و پاسخ یا عدم پاسخ بیمار به درمانها ، ممكن است شماره گذاری از زمانی به زمان دیگر تفاوت داشته باشد، مهمترین جزء این سیستم ،پاسخ حركتی بیمار است .

● انجام سی تی اسكن در چه بیمارانی توصیه می شود ؟

▪ تمام بیمارانیكه GCS آنها ۱۴ یا كمتر باشد.

▪ تمام بیمارانیكه GCS ۱۵ دارند و:

الف) افت سطح هوشیاری گذرا داشته اند .

ب) فراموشی متعاقب ضربه پیدا كرده اند .

ج) نقایص عصبی موضعی پیدا كرده اند .

د) علائم شكستگی جمجمه (دررادیوگرافی ، معاینه بالینی ، وجود خونریزی از بینی یا گوش ، ریزش آب یا خونابه از بینی یا گوش ، كبودی اطراف چشمها یا پشت گوش و …)

● تقسیم بندی بیماران بر اساس معیار GCS :

▪ GCS بین ۱۵ –۱۳ضربه مغزی خفیف

▪ GCS بین ۱۲ –۹ضربه مغزی خفیف

▪ GCS بین ۸ – ۴ضربه مغزی شدید


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.