تینه آ ورسیکالر عموما تنه،گردن و بازوها را مبتلا می کند و در نواحی دیگر بدن کمتر شایع است. ضایعات به صورت لکه های صورتی، نقره ای و کمرنگ تر از نواحی سالم بدن دیده می شوند.

ممکن است همراه با خارش خفیف باشند. نواحی کمرنگ در پوست های تیره تر بیشتر نمود پیدا می کند، برخی اوقات لکه ها شروع به پوسته پوسته شدن می کنند و ظاهری قهوه ای به خود می گیرند و سپس دوباره به حالت بدون پوسته و سفید رنگ باز می گردند. با استفاده از لامپ فلورسانس وود نمای زرد سبز رنگی در نواحی مبتلا دیده می شود. این بیماری در نواحی مرطوب و دارای آب و هوای گرم بیشتر دیده می شود و هر سال تابستان عود می کند.

عنوان فایل
قارچ بدن یا تینه‌آ ورسیکالر application/pdf
1.pdf
210 KB

فرشاد اکبرنژاد