کلسیتریول CALCITRIOL

کلسیتریول برای پیشگیری و درمان راشی تیسم و درمان کمی کلسیم خون همراه با کم کاری پاراتیروئیدمصرف می شود

● موارد مصرف‌

کلسیتریول‌ برای‌ پیشگیری‌و درمان‌ راشی‌تیسم‌ و درمان‌ کمی‌ کلسیم‌خون‌ همراه‌ با کم‌ کاری‌ پاراتیروئیدمصرف‌ می‌شود.

● مکانیسم‌ اثر کلسیتریول

این‌ ویتامین‌ به‌ سهولت‌ از ابتدایا انتهای‌ روده‌ کوچک‌ جذب‌ می‌شود.نیمه‌عمر پلاسمایی‌ کلسیتریول‌ از راه‌خوراکی‌ ۶ـ۲ ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌رسیدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ سرمی‌، از راه‌خوراکی‌ تقریب? ۶ـ۳ ساعت‌ است‌. طول‌ اثرکلستیرول‌ ۵ ـ۳ روز است‌. این‌ ویتامین‌ ازراه‌ صفرا و کلیه‌ دفع‌ می‌شود.

● موارد منع‌ مصرف‌ کلسیتریول

این‌ دارو در زیادی‌کلسیم‌ خون‌ یا ویتامین‌ D واستئودیستروفی‌ کلیوی‌ همراه‌ با زیادی‌فسفات‌ خون‌ نباید مصرف‌ شود.

● هشدارها:

۱) در بیماران‌ مبتلا به‌عیب‌ کارکلیه‌ یا در صورت‌ مصرف‌ مقادیر زیادویتامین‌، تعیین‌ غلظت‌ کلسیم‌ پلاسماضروری‌ است‌.

۲) در صورت‌ وجود تصلب‌ شرائین‌ یاعیب‌ کار قلب‌، زیادی‌ فسفات‌ خون‌ یا عیب‌کار کلیه‌ باید با احتیاط مصرف‌ شود.

● تداخل‌های‌ دارویی کلسیتریول‌

مصرف‌ همزمان‌داروهای‌ آنتی‌اسید حاوی‌ منیزیم‌ باکلسیتریول‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌زیادی‌منیزیم‌ خون‌، به‌ ویژه‌ در بیماران‌ مبتلا به‌نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌ گردد. مصرف‌همزمان‌ کلسیتریول‌ با مقادیر زیادفرآورده‌های‌ حاوی‌ کلسیم‌ یا مدرهای‌تیازیدی‌ ممکن‌ است‌ خطر زیادی‌ کلسیم‌خون‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌سایر مشتقات‌ ویتامین‌ D با این‌ دارو ممکن‌است‌ باعث‌ بروز مسمومیت‌ گردد.

● عوارض‌ جانبی‌ کلسیتریول

بامصرف‌ مقادیر بیش‌ ازحد این‌ ویتامین‌، بی‌اشتهایی‌، تهوع‌ واستفراغ‌، اسهال‌، کاهش‌ وزن‌ تکرر ادرار،تعریق‌، سردرد، تشنگی‌، سرگیجه‌ وافزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ و فسفات‌ در پلاسما وادرار گزارش‌ شده‌ است‌.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

۱) خطر بروز مسمومیت‌با مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ مقادیر زیاد این‌ویتامین‌، وجود دارد.

۲) از مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ ضداسیدحاوی‌ منیزیم‌ با این‌ دارو باید خودداری‌شود.

۳ ) در صورت‌ مصرف‌ این‌ دارو به‌عنوان‌افزاینده‌ کلسیم‌ خون‌، به‌ منظور بررسی‌پیشرفت‌ درمان‌، مراجعه‌ منظم‌ به‌پزشک‌ضروری‌ است‌.

۴) از آنجائیکه‌ کمبود ویتامین‌ Dبه‌تنهایی‌شایع‌ نیست‌، معمولا ترکیبی‌ از چندویتامین‌ تجویز می‌شود.

● مقدار مصرف کلسیتریول‌:

▪ بزرگسالان‌: ابتدا ۰/۲۵ mcg/day مصرف‌می‌شود و سپس‌ برحسب‌ نیاز بیمار هر۴ـ۲ هفته‌ ۰/۲۵ میکروگرم‌ افزایش‌ می‌یابد.در کمی‌ کلسیم‌ خون‌ ناشی‌ از دیالیز۳ mcg/day ـ ۰/۵ و در کم‌ کاری‌ پاراتیروئیدmcg/day ۰/۲۷ ـ ۰/۲۵ مصرف‌ می‌شود.

▪ کودکان‌: ابتدا mcg/day ۰/۲۵ مصرف‌می‌شود و سپس‌ برحسب‌ نیاز بیمار هر۴ـ۲ هفته‌ ۰/۲۵ میکروگرم‌ افزایش‌

می‌یابد. در کمی‌ کلسیم‌ خون‌ ناشی‌ ازدیالیز ۲ mcg/day ـ ۰/۲۵ و در کم‌ کاری‌تیروئید ۰/۰۸mcg/kg/day ـ ۰/۰۴ مصرف‌می‌شود.

● اشکال‌ دارویی کلسیتریول‌

Capsule: ۰.۲۵ mcg