درباره دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

اگر چه نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال بالاخره دومین سال خود را پشت سر گذاشت، اما کارنامه این دوره از نمایشگاه هم ضعف های بسیاری داشت. گویا این ضعف ها که بر پیشانی همه نمایشگاه های وطنی نقش شده، آن قدر قدیمی و کهنه شده اند که مدیران این نیز به آن عادت کرده اند و خم به ابرو نمی آورند.