روش‌های علمی نظرسنجی در نمایشگاه‌ها

نمایشگاه یک فرآیند زنده است. باید با تغییراتی که در بازار رخ می‌دهد در ارتباط باشد. در این راستا باید مشخص کنیم که آیا به اهداف ایجاد یک بازار موثر برای غرفه‌داران و انجام فعالیت تجاری دست یافته‌ایم و در تبادل اطلاعات انجام داده‌ایم یا خیر.