همایش سیاستها و تجربه های مدیریت انرژی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی نفت و گاز با محوریت »مدیریت انرژی: سیاست ها و تجربه ها« با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، آمریکا، کانادا، انگلیس، پرتغال، آلمان، ژاپن، تایلند، لبنان، اتریش و بلژیک، نمایندگانی از سازمان ملل و اتحادیه اروپا در روزهای۱۰ و۱۱ آذرماه۸۷ در هتل المپیک تهران برگزار شد.