الکامپ همچنان سنتی است

متاسفانه الکامپ ضعف‌ها بی‌شماری دارد که از نحوه ثبت‌نام، جانمایی غرفه‌ها آغاز و به بازدیدکنندگان فوق تخصصی‌اش ختم می‌شود.