فرصتی که از دست رفت

همایش توسعه بومی سازی در صنعت نفت به مدت دو روز (۵و۶ اذرماه )برگزار شد ......