الکامپ و تلکام به پررنگی پاییز

پاییز امسال با تمام رنگ‌های زرد، سبز و نارنجی و روزهای گاه بارانی و گاه ابری و آفتابی، شاهد برگزاری چهاردهمین الکامپ و نهمین تلکام در محل برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی بود. نمایشگاه‌هایی که با پشت‌سر گذاشتن یک دوره رکود سه ساله، به نظر می‌رسید امسال دوباره جان گرفته است.