دستاوردهای الکامپ چه بود؟

نمایشگاه الکامپ چهاردهم، یا به قولی "آوردگاه"، با تمامی کش و قوس‌های مطرح شده برپا شد. تعدادی از اعضای این صنف به جمع شرکت کنندگان در نمایشگاه پیوسته و تعدادی نیز از شرکت در آن خودداری کردند.