جیتکس و خرج ۸ میلیاردی ایرانی‌ها در ۵ روز

نمایشگاه‌‌‌‌های الکامپ و تله‌کام نمایشگاه‌‌‌‌هایی که به ادعای برگزار‌‌‌کنندگان آن گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود بزرگترین و تنها نمایشگاه تخصصی بین‌‌‌‌‌المللی صنعت‌ ای سی تی در ایران هستند.