صنف در آتش‌بس

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌الکترونیکی در میان سکوت رسانه‌ای و صنفی کار خود را آغاز کرده است.