الکامپ ۲۰۰۸

چهاردهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امسال و برای بار دوم در کنار نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی (تلکام).