گرافیست نسل ۵؛نوآور یا تأثیر پذیر

نسل ۵ گرافیك ایران عنوان نمایشگاهی است كه از پنجم شهریور در نگارخانه های مؤسسه فرهنگی هنری صبا برپا شده است و نمایش آن تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.