به دنبال چه هستیم؟

«نقاشی معاصر ایران: چالش ها، دستاوردها و آینده» عنوان سخنرانی آیدین آغداشلو است كه هفته گذشته در مجموعه هنر پژوهشی ساعی فرهنگستان هنر برگزار شد.