نشست کودک و حمایت قانون در ایسنا

عزیزپناه درباره‌ٔ تأثیر والدین، حاکمیت و جامعه در نقض حقوق کودک با بیان اینکه جوانان می‌توانند یک نیروی انسانی متعالی برای پیشرفت جامعه باشند، اظهار داشت: جامعهٔ جوان ما با توجه به ناتوانی برخی تصمیم‌گیرندگان، ضعف اقتصادی خانواده و عدم اطلاع از وضعیت جوانان، تبدیل به یک پدیده‌ی ناهنجار شده است به نحوی که گاه «جوان بودن» خود به خود مانند یک گناه تلقی می‌شود