مطبوعات الگوی خاص جامعه دانش محور

سومین سمینار بررسی وضعیت مطبوعات ایران ۱۱ و ۱۲ اسفندماه با حضور احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دكتر معتمدنژاد و استادان حوزه علوم ارتباطات در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.