نوآوری‌های صنعت شیرینی و شکلات در ISM ۲۰۰۵

عمدهٔ محصولات جدید عرضه شده در این نمایشگاه فرآورده‌های رژیمی با کالری کمتر و شیرین‌کننده‌های مصنوعی است. البته افرادی که تمایل به مصرف فرآورده‌های طبیعی دارند نیز فراموش نشده‌اند.