روایت زندگی

این روزها در فرهنگسرای نیاوران نمایشگاهی گروهی با موضوع صلح جهانی برپا شده كه در آن ۱۱۷ اثر با سبك رئال و آبستره به نمایش درآمده است. انگیزه برگزاری این نمایشگاه معرفی (NGO) دفاع شهری نوین ایران و اتصال هنر به وضعیت جامعه یا سخن گفتن از طریق هنر در مورد تحولات اجتماعی است.