چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران- کیش

یکی از اهداف نمایشگاه فرش دستباف ایران ـ کیش عرضه فرشهای صادراتی مرغوب ایران در غرفه های نمایشگاه توسط صادرکنندگان و تولید کنندگان برگزیده توسط ستاد نمایشگاه که فرشهای متنوع و منحصربه فردی را به نمایش خواهند گذاشت.