باز گشت به هویت

نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی - هنری «آیه های حضور» از روز پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه به مدت یك هفته در فرهنگسرای بهمن دایر شد. این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردها و ظرفیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مراكز منطقه جنوب سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران و همچنین نیازسنجی از اهالی منطقه برای ایجاد و اجرای برنامه های فرهنگی در سال آینده برگزار شده بود.