ده قانون طلائی برای برگزاری هر چه بهتر جشن‌ها و گردهمائی‌ها

هر سال در کشور ما تحت عناوین مختلف، همایش‌ها و سمینارهای متعددی تشکیل می‌شود که هر کدام از آنها اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.