E۳ ، با شکوه ترین نمایشگاه بازی های رایانه ای در ۱۵ سال گذشته

نمایشگاه E۳ یا Electronic Entertainment Expo بزرگترین نماشگاه بازی های رایانه ای است که هر ساله در کشور آمریکا برگزار می شود و توانمندترین شرکت ها دنیا در این عرصه آخرین دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.