اورهان پاموک، مهمان نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

شصتمین دوره‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، که شامگاه سه شنبه، ۱۴ اکتبر با سخنرانی وزیر خارجه‌ آلمان گشایش یافت، روز یک شنبه ۱۹ اکتبر‌ ۲۰۰۸ - ۲۸ مهر ۱۳۸۷، به پایان رسید. .