كارگر رُباتیك

در دهه ۹۰ میلادی اكثر مدل‌های نوآوری ژاپن در بخش‌های نرم‌افزار و بیوتكنولوژی با شكست مواجه شدند. ولی امروزه انتظار می‌رود این مدل‌ها در بخش ربات‌ها، هوافضا و سایر فن‌آوری‌های نوظهور، با موفقیت همراه باشند.