نمایشگاه‌ «ITB‌» برلین‌ فرصتی‌ برای‌ جذب‌ گردشگران‌ اروپایی‌

نمایشگاه‌ گردشگری‌ برلین‌ در سال‌ ۲۰۰۶ از ۸ تا ۱۴ مارس‌ (۱۷ تا ۲۳ اسفند) برگزار می‌شود كه‌ از ایران‌ نیز شركت‌های‌ مختلفی‌ در آن‌ شركت‌ خواهند كرد، اما سابقه‌ حضور ایرانیان‌ در این‌ نمایشگاه‌ تنها دوبار به‌ صورت‌ منسجم‌ صورت‌ گرفته‌ و سال‌های‌ طولانی‌، حضور ایران‌ در این‌ نمایشگاه‌ فقط‌ در قالب‌ غرفه‌هایی‌ جداگانه‌ بود و چند آژانس‌ مسافرتی‌ و خطوط‌ هوایی‌ به‌ صورت‌ محدود آنها را اجاره‌ می‌كردند.