پرسه‌ در نمایشگاه‌ آلبرت‌ اینشتین‌

یكی‌ از بزرگترین‌ و كامل‌ترین‌ نمایشگاه‌ ها درباره‌ اینشتین‌ مدتی‌ است‌ در شهر برن‌ سویس‌ برپا شده‌ است‌.این‌ نمایشگاه‌ با مساحت‌ ۲۵۰۰ متر مربع‌ و در دو طبقه‌، بیش‌ از چهل‌ هزار اثر را در خود جای‌ داده‌ كه‌ اغلب‌ آنها در طول‌ چهار سال‌ از موزه‌ های‌ مختلف‌ جهان‌ از جمله‌ موزه‌ یهودی‌ در بیت‌ المقدس‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ است‌.