نمایشگاه صنعت چوب دوبی

پیش‏بینی شده نمایشگاه صنعت چوب ۲۰۰۶ دوبی بازدیدکنندگان را از بیش از ۴۰ کشور جهان به خود جلب کند. آنها به دنبال انتخاب چوب موردنظر خود از میان تنوع گسترده عرضه شده و ماشین‏آلات تولیدی صنعت چوب هستند.