دستان پر خودروسازان ژاپنی در نمایشگاه بین‌المللی خودرو توكیو

ژاپن امسال هم میزبان یكی از بزرگترین نمایشگاههای خودرو در جهان است كه نوین‌ترین فناوری خودرو در آن به نمایش گذاشته شده است.