حمل ونقل خدماتی و سقوط بی بازگشت نفت

سقوط بی بازگشت نفت نزدیک است. اگرچه باور عمومی این است که نفت، دست کم تا دو یا سه دهه آینده همچنان نقشی محوری در بازار انرژی و اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد، شواهد فراوانی وجود دارند که از سقوط شدید و بی بازگشت قیمت و جایگاه نفت در آینده نزدیک خبر می دهند. یکی از این شواهد، پیشرفت سریع فناوری خودروهای برقی و پیشی گرفتن اقتصاد این خودروها از خودروهای بنزینی و دیزلی است؛ اما کاهش فزاینده قیمت خودروهای برقی، تنها متغیر مهم اقتصادی این معادله نیست. در ادامه بیشتر بخوانید:

روند کاهش قیمت خودروی برقی با یک تحول بزرگ و مهم دیگر همراه شده که مرگ موتور احتراق داخلی و پایان دوره نفت را به شدت تسریع خواهد کرد. متأسفانه در بسیاری از تحلیل ها و پیش بینی های متداول بازار انرژی، از این تحول بزرگ غفلت شده و می شود. امروزه بخش بزرگی از جامعه، نیاز خود به حمل ونقل را از طریق خرید خودروی شخصی یا سازمانی تأمین می کند. استفاده از خودرو در این مدل که اصطلاحا مدل «تملک خودرو» نامیده می شود، بسیار غیربهینه است. این خودرو ها در بیشتر ساعت های روز و شب، در محوطه پارکینگ ها، بی استفاده می مانند. با وجود این خودروهای خریداری شده انواع هزینه های ثابت و متغیر را به مالکان خود تحمیل می کنند.
اما سلطه مدل تملک خودرو در حال رنگ باختن است. اگر به اطراف خود بنگریم، مدل جایگزینی به سرعت در حال رشد است که اصطلاحا مدل «حمل ونقل خدماتی» نامیده می شود. در این مدل افراد نیاز خود به حمل ونقل را به صورت یک خدمت و آن هم فقط در مواقع نیاز دریافت می کنند و البته به همان اندازه هم هزینه پرداخت می کنند. اگرچه مدل حمل ونقل خدماتی، پدیده جدیدی نیست؛ اما انقلاب دیجیتال و گسترش شدید دسترسی به اینترنت، باعث شده که بتوان خدمات حمل ونقل را بر بستر پلتفرم های اینترنتی با کیفیتی به مراتب بیشتر و هزینه ای بسیار کمتر ارائه کرد. استقبال شدید و رو به گسترش از خدمات شرکت هایی مانند اسنپ و تپ سی در ایران، نمونه ای آشکار از این تحول بزرگ است که هر روز بر شدت آن افزوده می شود.
نکته اینجاست که هوشمندشدن خودروها در کنار انقلاب دیجیتال، روزبه روز بر کیفیت خدمات حمل ونقل می افزاید. مهم تر اینکه این افزایش کیفیت، هم زمان با کاهش درخور توجه هزینه های این خدمات همراه است. این کاهش هزینه ، به تدریج کفه ترازوی اقتصادی را به ضرر مدل تملک خودروی سنگین و سنگین تر می کند. به یاد داشته باشیم که در مدل خدماتی، بهره وری خودروها ده ها برابر بیشتر است. بهره وری بالا در کنار یادگیری و هوشمندی ناشی از پردازش حجم عظیم داده ها، کاهش شدید و فزاینده هزینه را ممکن می کند.
کار به جایی کشیده که تعداد بیشتر و بیشتری از مردم، قید خرید خودرو را به کلی زده و خواهند زد. این انتخاب، کاملا طبیعی است. وقتی شما بتوانید در هر کجا و با هر کیفیتی که بخواهید از خدمات حمل ونقل خوب و ایمن استفاده کنید، چرا باید هزینه بالایی صرف خرید خودرویی کنید که بیشتر وقت ها در پارکینگ منزل یا محل کارتان معطل می ماند و علاوه بر قیمت خودرو، هزینه زیادی هم بابت سوخت، نگهداری، بیمه، مالیات و... به شما تحمیل می کند. گذار به مدل خدماتی، هزینه سالانه حمل ونقل را برای خانوارها به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد و در نتیجه افراد می توانند همین هزینه صرفه جویی شده را در حوزه های دیگری استفاده کنند. این امر در مجموع به افزایش رفاه جامعه می انجامد.
این تحول، ابتدا در شهرهای بزرگ و پرترافیک آغاز خواهد شد و جوانان طبقه متوسط پیشگام آن خواهند بود؛ اما به واسطه اهمیت بیشتر صرفه جویی هزینه در اقشار کم درآمد، دامنه آن به شهرهای کوچک و مناطق روستایی هم خواهد رسید. البته در ایران به علت نقش ویژه خودرو در سبک زندگی، این پدیده با کمی تأخیر نسبت به دیگر کشورها رخ خواهد داد.
در نتیجه پرهیز از خرید خودرو، تعداد کل خودروهای خریداری شده سال به سال کاهش خواهد یافت و در خریدهای جدید هم سهم خودروهای برقی افزایش می یابد؛ بنابراین تعداد کل خودروهای بنزینی و دیزلی با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه پیش از این تصور می رفت، کاهش خواهند یافت. این امر به نوبه خود به معنای کاهش زودهنگام و شدیدِ تقاضای بخش حمل ونقل برای نفت است. کاهشی که تعادل عرضه و تقاضای نفت در بازار جهانی را به هم زده و سقوط بی بازگشت قیمت نفت را در پی خواهد داشت.
متأسفانه تاکنون در بیشتر تحلیل ها و پیش بینی ها از آینده عرضه و تقاضا و قیمت نفت، گذار بزرگ از مدل «تملک خودرو» به حمل ونقل خدماتی مورد توجه قرار نگرفته است. بگذریم که بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی و حتی مشاوره مدیریت، به دلایلی آشکار در این غفلت تعمد دارند. با وجود این به تازگی گزارشی به وسیله یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه استنفورد آمریکا منتشر شده که این سناریوها را به دقت از منظر اقتصادی تحلیل و پیش بینی کرده است. این گزارش ارزشمند، سقوط بی بازگشت قیمت نفت را در افق سال ٢٠٢١ (یعنی کمتر از چهار سال آینده) برآورد کرده است.
ناگفته پیداست که پایان زودهنگام دوره نفت، پیامدهایی سهمگین برای ایران و اقتصاد به شدت نفتی آن خواهد داشت. نادیده گرفتن تهدیدات و فرصت های نهفته در این تغییر بزرگ و چشم بستن بر پیامدهای افکننده آن، انتخابی بسیار نامناسب و هولناک است. گزینه بهتر، تدبیرکردن و آماده شدن برای تبدیل تهدیدها به فرصت است. چنین تدبیری نیازمند تن دادن به الزامات تغییر است. چنین تدبیری، نیازمند به خدمت گرفتن نگاه های نو است. چنین تدبیری نیازمند مدل های ذهنی جدید است و با تفکرات سنتی و به نفت خو گرفته، شدنی نیست. نگاه سنتی به صنعت و اقتصاد، بیش از صد سال در ایران قدمت دارد و بسیار ریشه دار است و فاصله گرفتن از آن امری ساده و آسان نیست؛ اما سقوط بی بازگشت نفت نزدیک است و فرصت زیادی برای چاره اندیشی و نوآوری نیست.