هند برندۀ جنگ با چین در تسخیر بازار منسوجات خانگی امریکا

بر طـبق آخرین گزارش Textile outlook international صـادرکنندگان منسـوجات خـانگی هنـدوستان در رقـابت شـدید با شـرکت های چینی که می توان آن را به نبرد بسیار سختی تشبیه کرد, پیروز میدان شد و به اولین تامین کنندۀ حوله آمریکا بدل شده است

بر طـبق آخرین گزارش ‏‎ Textile outlook international‎‏ صـادرکنندگان منسـوجات خـانگی هنـدوستان در رقـابت شـدید با شـرکت های چینی که می توان آن را به نبرد بسیار سختی تشبیه کرد، پیروز میدان شد و به اولین تامین کنندۀ حوله آمریکا بدل شده است.

صنعت منسوجات خانگی به عنوان یکی از فعال ترین و قدرتمندترین قسمت از صادرات صنعت نساجی هندوستان را به خود اختصاص داده است.

صادرکنندگان به دلیل حجم کم و افت وضعیت شرکت های منسوجات خانگی آمریکا بر روی این بخش تمرکز کرده اند. بدین ترتیب هندوستان در تامین حولۀ بازار آمریکا سهم ۱۹ درصدی و نیز ۱۸ درصد سهم بازار تأمین ‏Cotton sheet‏ را در اختیار دارد..

همان طور که ذکر شد، موفقیت چشمگیر هندی ها در این بخش همانا به دلیل عدم وجود شرکت های متمرکز و قوی در این بخش است.

سه کمپانی صادر کننده برتر هندوستان در این بخش عبارتند از: ‏‎ Welspun India ‎‏ ، ‏Abhishek industries‎‏ و ‏Alok industries‏ . هر سه این کمپانی ها نسبتاً جوان هستند و در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ فعالیت خود را شروع کرده اند و اهداف بسیار بزرگ صادرتی آنها موجب سرمایه گذاری های بسیار خوبی در جهت تسهیل این امر شده است.

‏Welspun India‏ بزرگترین تولید کننده و صادر کننده هندوستان در زمینۀ حوله های با خاب حلقوی ‏‎(Loop pile)‎‏ است. به طوری که در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ حدود ۸۰% فروش شرکت های مربوط به این بخش بوده است.

مهم ترین ارکان استراتژی توسعۀ ‏Welspun India‏ عبارتند از: افزایش ظرفیت تولید، تأسیس شرکت های فرعی در ایالات متحده آمریکا و تأثیر و کنترل چرخۀ قیمت ها از طریق روش های فروش نوین و نیز تولید طیف متنوع و گسترده ای از محصولات.‏

هدف این کمپانی در سال ۲۰۰۸ تبدیل شدن به یکی از ۵ شرکت مهم تولید کننده منسوجات خانگی در جهان است.

‏Abhishek industries، این شرکت دومین تولید کننده و صادر کنندۀ بزرگ هندوستان در زمینۀ تولید حوله های با خاب حلقوی است که در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ حدود ۴۶ درصد فروش کارخانه را به خود اختصاص داده است. همچنین در تولید نخ های پنبه ای، تولید و چاپ روی انواع دستمال و تولید اسید سولفوریک نیز فعالیت دارد. این کمپانی نیز تأسیس شرکت های فرعی در آمریکا و اروپا و پیرو آن کسب سود بیشتر از طریق ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی خود را در دستور کار دارد. هر چند که کمپانی ‏Abhishek‏ در حال حاضر در حال کم کردن وابستگی خود به بازارهای آمریکا و حضور پررنگ تر و افزایش صادرات به بازارهای اروپا و استرالیاست و این استراتژی یعنی پیدا کردن مشتری های جدید در دیگر نقاط دنیا موجب کاهش ریسک تجارت خواهد شد.

‏Alok industries، این کمپانی یک مجموعۀ بسیار عظیم نساجی است که تقریباً در بسیاری از بخش های این صنعت مشغول فعالیت و تولید است که می توان به بافندگی تاری پودی، بافندگی حلقوی، تولید نخ های تکسچره و تولید کالاهای گلدوزی شده، منسوجات خانگی و پوشاک صنعتی اشاره کرد. این شرکت در اوایل سال ۲۰۰۳ وارد تجارت بخش منسوجات خانگی شده است. در واقع تولید با هدف صادرات مستقیم این دسته از کمپانی ها شاه کلیدی برای توسعۀ فوق العادۀ تجارت و در واقع رشد پرشتاب آنها در عرصۀ جهانی است.‏

Alok‏ قصد دارد سهم ۱۷ درصدی خود را در بازار جهانی منسوجات خانگی در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ به ۴۳% در سال ۲۰۰۷ ارتقا دهد.

هر چند چین در بخش منسوجات از سد هندوستان گذشته است، اما در بخش منسوجات خانگی رقابت به سود هندوستان در جریان است.