نفت وثبات بازار بعد از سال ۲۰۰۴

علی رغم آماری كه شاید به چربیدن عرضه بر تقاضا به میزان روزانه یك میلیون بشكه در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ دلالت كند، امسال سیرصعودی قیمتهای نفت متوقف نشد. قیمت شاخص بازار یعنی نفت وست تگزاس اینترمیدیت در ماه اوت به ۵۰ دلار و در سپتامبر به ۵۳ دلار برای هر بشكه رسید.چرا در زمانی كه به ظاهر هیچ كمبودی وجود ندارد، قیمتها سر به فلك می ساید؟